komputri, laptopi, gabrovo,cena,serviz, vtorа upotreba, лаптопи, компютри, цена,сервиз,габрово

MDMT.BG: Начало » Статии с етикет: MDMT

МДМТ СЕРВИЗ е единственият специализиран център в региона, който извършва високотехнологичен BGA* монтаж или т.нар. Reballing.

В стремежа за постигане на по-добра клиентска цена за Източно-европейския пазар, в последните години производителите на високотехнологични продукти (компютри, лаптопи, таблети, смартфони) започнаха влагането на части от експериментални сплави и материали, с недоказани качества и устойчивост. При новите модели, дефектите вече са налице и все по-често в сервиза ни постъпват устройства със сходни проблеми:  прегряла видео карта, повреда в чипсета, необходимост от подмяна на дънната платка и др. МДМТ СЕРВИЗ е единственият специализиран център в регион Габрово, който предлага решение чрез високотехнологичен BGA монтаж или т.нар. Reballing. Това  е изключително прецизна процедура по повторно нанасяне/ възстановяване на всички контакти на BGA – чипа, което изисква сериозен ресурс- професионално сервизно оборудване, специализирани консумативи и технически компетенции и опит.

Технологията на BGA монтаж, извършван в  МДМТ СЕРВИЗ включва:

1. Обстоен тест и локализиране на проблема;

2. Разглобяване и подготовка за разпояване на повредения чип;

3. Разпояване на чипа чрез вискотехнологична станция;

4. Почистване на чипа и дънната платка от замърсявания и спояващ материал;

5. Reball – нанасяне на нов спояващ материал във формата на стотици миниатюрни топчета;

6. Прецизно роботизирано позициониране на чипа върху дънната платка;

7. Спояване с точния за модела температурен профил и време на третиране;

8. Почистване на дънната платка;

9. Профилактика и монтаж на охладителната система;

10.Сглобяване и пълно тестване на устройството.

Благодарение на качествената си техника за BGA монтаж, МДМТ извършва сервизни услуги за клиенти и свои колеги от цялата страна.

И ако от някъде чуете, че за устройството ви няма шанс да работи отново, попитайте и нас! Може да се окаже, че все още в техниката ви има живот!

------------

* BGA монтаж ( Ball Grid Array  - масив от топчета в мрежа ) засяга типа на корпуса на чипа и вида на неговия монтаж (Северен и Южен мост, видеокарта, памет и т.н.). BGA чипът има плоски подложки със специфичен диаметър, подредени в определена мрежа , върху които се нанася спойка от топчета със съответния размер. При различните чипове диаметърът на топчетата варира от няколко стотни от милиметъра до няколко десети. Разстоянието между контактните подложки на чипа е повече от няколко пъти диаметъра на самите топчета, но обикновено не повече от 0.5-0.7 мм .

Публикувана в Полезна информация

1.Включете всички защитни опции – парола за стартиране, автоматично заключване на екрана с начин на отключване, който само Вие знаете.
2.Използвайте антивирусни и анти-шпионски програми – няма значение каква платформа ползвате, специалист винаги може да ви инсталира или обнови софтуера за защита.
3.Правете редовно запис/Backup на важната информация, вкл. на външен носител (флаш устройство, компютър, външен хард диск и т.н.), за да може данните да бъдат възстановени в случай, че смартфонът ви бъде откраднат, изгубен или „хакнат“.
4.Бъдете внимателни при свалянето на информация, приложения от интернет, както и при обмяна на файлове. В идеалния случай не приемайте никакви данни или се допитайте до специалист относно сигурността на съответните приложения.
5.Не съхранявайте важна информация като пароли и пин кодове в смарт-телефона си.
6.Не предоставяйте устройството си за ползване от лица, на които нямате пълно доверие.
Ако имате нужда от допълнително информация, специалист на МДМТ е на Ваше разположение.

 

 

 

 

1.Включете всички защитни опции – парола за стартиране1.Включете всички защитни опции – парола за стартиране1.Включете всички защитни опции – парола за стартиране

Публикувана в Полезна информация
Вторник, 31 Юли 2012 16:30

MISTRAL HOTEL

СОФТУЕР ЗА ХОТЕЛИ

Мистрал хотел Достъпно и функционално приложение за управление на хотелиерската дейност на различни по големина и вид хотели. Приложението управлява телефонни централи, брави, четци за карти, фискални у-ва, различни видове POS и десктоп принтери и има възможност за връзка със системи за контрол на достъпа. Мистрал хотел управлява и скенер за прочитане на лични карти и автоматично въвеждане на данните в базата. Системата позволява печат на всички видове необходими документи свързани с управлението на дейността като адресни карти, фактури, стокови разписки, различни ордери и др. Връзката между модулите за рецепция и Мистрал ресторант позволяват автоматично прехвърляне на сметки от различните обекти в комплекса към сметката на клиента, както и използването на гъвкава система от отстъпки и различни видове бонус схеми. Както във всички останали модули на програмата и в Мистрал хотел можете да използвате генератора на справки и отчети за да създавате желаните от мениджърите справки и да извършвате анализи на цялостната дейност на вашия комплекс. Мистрал Хотел притежава и автоматичен експорт към счетоводен софтуер.

komputri

Публикувана в Мистрал Хотел
Вторник, 31 Юли 2012 16:22

ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ МИСТРАЛ

ОБЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ „МИСТРАЛ”

ЧЛЕН 1
ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи лицензионни условия (“ОЛУ”) се прилагат по отношение на и уреждат ползването на софтуерните продукти „Мистрал” от Клиенти, закупили лицензии за ползване на софтуерни продукти „Мистрал” от „МИСТРАЛ СОФТУЕР” ООД, ЕИК 175213853, наричано по-долу „Лицензодател”, или от упълномощени от Лицензодателя за това лице.

ЧЛЕН 2
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

2.1 Лицензодателят предоставя на Клиента неизключителна и непрехвърлима лицензия за ползване на софтуерните продукти „Мистрал”, за които Клиентът надлежно е закупил лицензия/и за ползване, считано от датата, на която дължимото от Клиента лицензионно възнаграждение е изцяло заплатено на Лицензодателя.

2.2 Предоставената лицензия за ползване е ограничена до територията на Република България и се предоставя за срок от 10 години, при изтичането на които се подновява автоматично, освен ако някоя от страните не отправи до другата страна писмено предизвестие, в което възразява на такова подновяване.

2.3 Предоставената лицензия за ползване е ограничена до ползване на функционалностите на софтуерните продукти „Мистрал”, за които е заплатено лицензионно възнаграждение, на притежавани от Клиента устройства и оборудване, в съответствие с инструкцията за ползване на Мистрал.

2.4 Клиентът няма право да предоставя софтуерни продукти „Мистрал” или каквато и да било част от тях за ползване от трети лица, да ги отдава под наем, прехвърля, сублицензира или извършва каквото и да било друго действие, с което предоставя или дава възможност на трети лица да ползват софтуерни продукти „Мистрал”, независимо от това дали безвъзмедно или срещу заплащане. В случай, че Клиентът продаде устройства, на които са инсталирани софтуерни продукти „Мистрал”, Клиентът е длъжен преди да предаде съответното устройство, да деинсталира софтуерните продукти „Мистрал” от него.

2.5 Клиентът няма право да копира софтуерен продукт „Мистрал” освен за изготвяне на едно резервно копие.

2.6 Клиентът няма право да превежда или променя програмния код на който и да е от софтуерните продукти „Мистрал”, както и да изучава и/или изпитва начина на действие на тези продукти с цел определяне на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е техен елемент, освен ако и в степента, изисквана от императивните разпоредби на приложимото право.

2.7 Клиентът няма право да се опитва и/или да преодолява, премахва, разстройва или модифицира по какъвто и да било начин техническите средства за защита, използвани във връзка със софтуерните продукти „Мистрал”, включително но не само хардуерната защита за продукта, както и да изтрива, заличава или по-друг начин изменя или премахва наименованието на продукта и каквито и да било информация за режима на авторски права върху продуктите.

2.8 Клиентът няма право да изменя софтуерните продукти „Мистрал” или която и да е част от тях, както и да създава производни произведения въз основа на тях.

2.9 Настоящите ОЛУ се прилагат и по отношение на всички актуализации, предоставени от Лицензодателя, които заменят или допълват първоначално предоставените продукти.

2.10 Клиентът е длъжен да ползва софтуерните продукти „Мистрал” единствено и само в рамките на тук предоставените лицензионни права.

2.11 “MISTRAL” е регистрирана марка на Лицензодателя и Клиентът няма право да я ползва по какъвто и да било начин, както и да ползва каквито и да било други обекти на индустриална собственост на Лицензодателя, освен ако друго не е уговорено между Страните в писмена форма.

ЧЛЕН 3
ОТГОВОРНОСТ НА МИСТРАЛ

3.1 Предоставената с тези ОЛУ лицензия е за ползване на продукта „такъв, какъвто е”, като Лицензодателят не гарантира, че софтуерните продукти „Мистрал” или която и да е част от тях ще са безгрешни или годни за цели, различни от обичайното им предназначение.

3.2 Лицензодателят не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от Клиента, вследствие на ползване на софтуерните продукти „Мистрал” с несъвместим софтуер или не съгласно указанията на Лицензодателя, документацията за ползване на продуктите и/или тези ОЛУ.

3.3 Лицензодателят не носи отговорност за загуба на данни, повреждане на устройства, програми или други подобни, вследствие ползване на софтуерните продукти „Мистрал”, като Лицензодателят съветва Клиента периодично да прави резервни копия на данните от системите си.

3.4 Страните се съгласяват, че освен за вреди вследствие умисъл или груба небрежност, отговорността на Лицензодателя по отношение на Клиента във връзка с ползването от него на софтуерни продукти „Мистрал” и/или тези ОЛУ, не може да надхвърля размера на сумата на лицензионните възнаграждение заплатени от Клиента за съответните продукти.

ЧЛЕН 4
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

4.1 Клиентът потвърждава, че му е известно, че авторското право върху софтуерните продукти „Мистрал” принадлежи на Лицензодателя и всяко ползване на софтуерни продукти „Мистрал” в нарушение на разпоредбите на тези ОЛУ може да нанесе непоправими вреди на Лицензодателя.

4.2 Страните се съгласяват, че Клиентът е длъжен да обезщети Лицензодателя за всички и всякакви вреди, понесени от него вследствие нарушение от Клиента на която и да е от клаузите на тези ОЛУ.

ЧЛЕН 5
ДРУГИ

5.1 За всички въпроси, които не са неуредени с тези ОЛУ, ще се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

5.2 Изключения от настоящите ОЛУ по отношение ползването на софтуерни продукти „Мистрал” от Клиенти са възможни, като те следва да се уговорят изрично и в писмена форма между Лицензодателя и Клиента.

5.3 Настоящите ОЛУ влизат в сила от 01.10. 2011 г.

Публикувана в Лицензионни условия
Вторник, 31 Юли 2012 16:20

КЛИЕНТИ НА МИСТРАЛ

komputrikomputri

„За управлението на веригата ни от магазини за хранителни стоки, ползваме решението на фирма „Мистрал софтуер“. Спряхме се на него заради лекотата при работа, бързото усвояване от страна на персонала, кратките срокове за внедряване и много достъпната обща цена на системата. Получихме пълната функционалност от която се нуждаехме и успяхме да изградим отлични партньорски взаимоотношения с екипа на „Мистрал софтуер“, което е изключително важно за успеха и развитието на бизнеса ни.“

Теодора Самоковска, управител, Промаркет

Ние от „Спагети къмпани“, „Спагети Кичън“, „Мото“, „Брасери“, „Опера“ и „Маскара“ избрахме софтуера за централизирано управление на „Мистрал Софтуер“. Надеждната база данни, възможността за проследяване на всяка операция и богатия набор от специфични за нашия бранш справки са в основата на успешното управление. Използването на продукта спомага за качественото обслужване на клиентите ни. Вече повече от 7 години се доверяваме на опита и професионализма на специалистите от „Мистрал“ и заедно успяваме в така конкурентната среда на ресторантьорския бизнес.

Владислав Киров, управител

komputrikomputri

 

 

 

 

Публикувана в Мистрал Клиенти

Powered by Olark